Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów...
 Oceń wpis
   

Jeśli dochodzenie odszkodowania wyczerpało Twoją wytrzymałość... Jeśli Twój pełnomocnik nie radzi sobie z ubezpieczycielem...
 

TO DOBRY MOMENT NA PODJĘCIE MEDIACJI!


Jesteśmy inicjatorami tej metody na rynku ubezpieczeniowym! Nasze atuty to ogromne doświadczenie w problematyce odszkodowawczej, wysoki poziom empatii oraz ukończone szkolenia. Spory, również te o odszkodowanie, najczęściej rozwiązujemy na drodze negocjacji (są nimi nawet kłótnie telefoniczne z opieszałym likwidatorem szkód). Gdy jednak uczestnicy konfliktu nie są już w stanie samodzielnie dojść do porozumienia, to jedna ze stron rezygnuje albo... szuka rozwiązania twardego, czyli kieruje sprawę do sądu.

Nie jest to jednak najlepsze wyjście z przynajmniej czterech powodów:
1. założenie sprawy i koszt reprezentacji sądowej to spory wydatek, przewlekłość spraw sądowych oddala w czasie oczekiwany wynik,
2. utrata kontroli nad decyzjami nas dotyczącymi,
3. brak pewności czy treść wyroku będzie dla nas korzystna.
MEDIACJE to sposób na polubowne porozumienie: kiedy zwaśnione strony szukają wyjścia z trudnej sytuacji a nie potrafią kontynuować rozmów negocjacyjnych, to niezbędny jest udział mediatora.

Mediator jest bezstronny.


Dzięki umiejętności wczucia się w sytuację potrafi wydobyć z oponentów najważniejsze przyczyny konfliktu, złagodzić niechęć oraz spowodować wzajemne przedstawienie argumentów tak, by strony je zrozumiały. Dzięki temu jest jeszcze szansa na porozumienie. Czuwa też, aby rozmowy prowadzone były w sposób pokojowy z zapewnieniem równej siły uczestników mediacji. Sukces mediacji to doprowadzenie do takiej ugody, z której dotychczasowi przeciwnicy są zadowoleni ugoda powinna być zatwierdzona np. przez sąd, dzięki czemu można ją skutecznie zrealizować.

Korzyści z udanego postępowania mediacyjnego:
1. krótki czas uzyskania ugody i zrealizowania przynajmniej części oczekiwań,
2. koszt zdecydowanie niższy niż koszty sądowe,
3. zażegnanie konfliktu zamiast podsycania go w ostrym sporze sądowym

W szczególnych sporach dotyczących ubezpieczeń proponujemy również autorską metodę ubezpieczeniowe mediacje trójstronne, gdy do rozstrzygnięcia powstałego konfliktu zapraszamy osobę poszkodowaną, sprawcę szkody oraz jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Z doświadczenia wiemy, że brak kontaktu sprawca-poszkodowany zarówno w postępowaniu karnym jak i w toku dochodzenia odszkodowania (gdzie sprawcę zastępuje jego ubezpieczyciel) sprawia, że osoba poszkodowana nie ma szans na przedstawienie zakresu doznanego nieszczęścia przez co na długo pozostanie u niej niewyrównane poczucie krzywdy. Z drugiej strony osoba sprawcy odpowiadająca jedynie przed wymiarem sprawiedliwości nawet nie zapoznaje się z faktycznym rozmiarem wyrządzonej przez siebie szkody, na skutek czego zazwyczaj nie odczuwa potrzeby kontaktu osobistego z poszkodowanym.
W tym układzie formalnoprawnym nie ma miejsca na przepraszam-wybaczam i pomimo finansowego odszkodowania żal i pretensje pozostają, co niewątpliwie ma wpływ na zdrowie psychiczne obu stron. Ubezpieczeniowe mediacje trójstronne są szansą na emocjonalne wyciszenie i równoczesne ustalenie zobowiązań pieniężnych.

Nasze mediacje dla poszkodowanego to:
1. szybki sposób na odszkodowanie
2. korzyść finansowa z polubownej a nie sądowej drogi
3. możliwość osobistego przedstawienia sprawcy rozmiaru doznanej krzywdy

Nasze mediacje dla zakładu ubezpieczeń to:
1. uniknięcie kosztownego procesu sądowego,
2. utrzymanie dobrego wizerunku jako partnera zapewniającego faktyczną ochronę,
3. możliwość uzyskania części środków na odszkodowanie od sprawcy szkody

Nasze mediacje dla sprawcy szkody to:
1. możliwość uzyskania łagodniejszej kary
2. osobisty wkład pomniejszenie poczucia krzywdy u osoby poszkodowanej
3. zmniejszenie pretensji kierowanych przez pokrzywdzonego

 

 

Komentarze (2)
Wątpliwości wokół akcji KNF Szersza ochrona - krzywda...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O mnie
Dominika JANEK
Po wypadku i ciężkich własnych doświadczeniach w 2000r otworzyłam kancelarię doradczą. Ze względu na rolę, jaką pełni nadałam jej nazwę "ADIUTOR CENTRUM". Każdego traktujemy indywidualnie z szacunkiem wobec kłopotów, jakie go spotkały.
Ankieta
Czy miałeś problem z wypłatą odszkodowania?
TAK
NIE
NIE spotkałem się z tym
Archiwum
Rok 2009
Rok 2008